Потребител Парола
Кошница
0 продукта / 0.00 лв
Cart
cart icon
0
Кошницата е празна.

Категории +

Начало > Политика по качество и околна среда

Организацията ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД е с основен предмет на дейност - Производство, търговия и доставка на канцеларски материали, офис техника, касети с тонер, консумативи за техника, хартия, хигиенни материали и компютърни  системи. Гаранционно и извън гаранционно обслужване на компютърни системи. Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и  отговорността на всеки един от нашите служители. 

 

       Ръководството декларира своята ангажираност към внедряването, развитието и непрекъснатото подобрение на Интегрираната Системата за Управление посредством:

- спазване и прилагане на принципите на Международните стандарти  EN ISO 9001:2015 (вижте тук), EN ISO 14001:2015(вижте тук) и BS OHSAS 18001:2007(вижте тук);

- изпълнение на клиентски поръчки професионално, качествено и в срок; 

- създаване и поддържане на  добра работна атмосфера за служителите, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа и постоянно повишаване на квалификацията;

- съобщаване и разясняване в организацията на важността за удовлетвореност на изискванията на клиента;

- установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в работния процес, за да не се допускат в бъдеще;

- спазване на всички законови, нормативни  и други изисквания, които организацията е приела документирано, и които се отнасят до нейните аспекти на околната среда, до опасностите за здравето и безопасността при работа и сигурността при използването на лични данни и приети договорни задължения;

- изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на продукти и услуги;

- осигуряване на ефективна комуникация на всички нива в организацията;

- осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, предотвратяваща наранявания и заболявания при работа;

      - намаляване или отстраняване на професионалните рискове, съпътстващи дейностите на организацията;

- изпълнение на документираните конкретни цели по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд;

- съобщаване и разясняване на насоките за развитие и непрекъснато подобрение на организацията; 

- координиране на дейностите въздействащи на околната среда в цялата организация; 

- осъществяване на постоянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии.

- следене и анализиране на информацията за постигнатата екологична резултатност и условия на труд; 

- провеждане на периодични прегледи на функционирането и ефективността на Интегрираната Система за Управление; 

- преглеждане за актуалност на Политиката на Ръководството по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в годината при провеждане на Преглед от ръководството;

За изпълнението на Политиката на Ръководството по управление, Директорът  изисква от всички служители да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да  познават добре целите по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване. 


ДЕКЛАРИРАМЕ:

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената  Политиката на Ръководството по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, гарантираща правата и очакванията на клиентите, служителите, заинтересованите страни и обществото за постоянно подобрение на качеството на предлаганите дейности и свързания с това траен просперитет на ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД.

Можете да свалите Политиката на Ръководството по Управление тук!

 
 
 

За да виждаш всички твои любими продукти, нашият сайт използва cookies

Виж повече >